Míg 2016-ban a múltat elevenítettük fel, addig 2017-ben a jelenre összpontosítottunk: az ebben az évben megvalósított projekjeink középpontjában a régió közösségi összetartásának, identitástudatának illetve az ifjabb generáció interakciójának erősítése állt.