Projektek

Míg 2016-ban a múltat elevenítettük fel, addig 2017-ben a jelenre összpontosítottunk (lsd.: Pályázatok 2017). Az ebben az évben megvalósított projektjeink középpontjában a régió közösségi összetartásának, identitástudatának, illetve az ifjabb generáció interakciójának erősítése állt.