Bemutatkozás

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

A Besenyszögért Alapítvány célkitűzései rendkívül széles skálán mozognak, hiszen a közösséget sokfajta módon lehet támogatni. Repertoárunkban többek között a következők szerepelnek: tárgyi, szellemi, társadalmi ill. kulturális örökség megóvása, gondozása, ápolása és terjesztése. Nagy hangsúlyt fektetünk kutatásra, közösség- és településfejlesztésre, a természeti táj bevonására a turisztikára irányuló törekvésekbe, turisztikai programok megvalósítására. Küldetésüknek tekintjük a környezettudatos magatartás kialakítását és a helyi termékkészítés elősegítését, mindezt a nonprofit gazdasági tevékenység megtartása mellett, a helyi gazdasági fejlődés segítése érdekében.

Természetesen, a Besenyszögért Alapítvány célkitűzései mellett számos konkrét feladatunknak is igyekszünk eleget tenni:

   1. Besenyszög történetének megírása, kiadása, nemcsak a településsel kapcsolatos, kutatási publikációk megjelentetése;
   2. Néhai Bezzeg Imre (Besenyszög, Jászladányi u. 3.sz. alatti lakos) néprajzi gyűjteményének elhelyezése, megóvása és bemutatása; a gyűjtemény feldolgozása, kutatási tevékenységre alkalmassá tétele; a gyűjtemény hasznosítása a hagyományápolásban;
   3. Chiovini emlékszoba kialakítása, gondozása, fenntartása, bemutatása, Chiovini-emlékanyag és dokumentáció kutathatóságának biztosítása;
   4. Szülőföldünk kulturális értékeinek bemutatása, közvetítése a világ bármely táján élő magyarok és más nemzetek számára;
   5. Helyi hagyományok kutatása, felélesztése, ápolása, átörökítése;
   6. Közművelődési tevékenység; Közösségformáló, identitást fokozó, a kulturális értékek megőrzésére irányuló programok szervezése, -segítése, a kulturális értékek közvetítése, fejlesztése különös tekintettel a fiatal korosztályra
   7. Szervezett programokon keresztül a kompetenciák fejlesztése által az önálló ismeretszerzésre, élethosszig tartó tanulásra ösztönzés
   8. Más szervezetek működésének segítése, szervezetek hatékony együttműködésének kezdeményezése, programok kidolgozása, együttműködés más szervezetekkel;
   9. Településfejlesztés, környezettudatos magatartás kialakítására irányuló tevékenységek
   10. Település határain túl mutató programok szervezése, térségi összefogások támogatása

Tovább: Az alapítvány tagjai >>

Vissza a főoldalra >>