Bemutatkozás

A BESENYSZÖGÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZFELADATAI

A Besenyszögért Alapítvány közfeladatai széles skálán mozognak. Működése a jogszabályokban leírtak szerint, törvény által behatárolt keretek között történik az ott lakók és az oda látogatók kényelmét szolgálva haszonszerzési cél nélkül.

Közfeladat meghatározása a 2011. évi CLXXV törvény 2§ 19 pont szerint: jogszabályban meghatározott állami, vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, a jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez.

Ugyanezen törvény 34§ a) pontja szerint a létesítő okiratnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenységet folytat, e közhasznú tevékenységeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, továbbá, hogy e közfeladatok teljesítését mely jogszabály helyek írják elő.

Jogszabályok

 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8§ (1) bekezdés:
  • településfejlesztés, településrendezés;
  • az épített és természeti környezet védelme;
  • köztisztaság és településtisztaság biztosítása;
  • gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;
  • közösségi tér biztosítása;
  • közművelődési, tudomyányos, művészeti tevékenység, sport támogatása;
  • egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;
 2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvátri ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL törvény 75§:
  • közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működtetője települési önkormányzat, valamint közművelődési megállapodás keretében egyéb szervezet (egyesület, alapítvény) lehet;
  • 76§: A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ennek formái különösen:
   • iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok;
   • a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
   • az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása
  • a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
  • a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
  • egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
 3. A sportról szóló 2004 évi I. törvény 55§ (Helyi önkormányzat feladatai):
  • együttmáködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel;
  • megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
  • biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, diáksport-egyesületek feladatainak ellátásához szükséges feltételeket.

Besenyszög, 2012 március 30.

Az eredeti, Munkácsi György aláírásával ellátott dokumentum ITT tekinthető meg.

Tovább: Munkatervek 2013 >>

Vissza a főoldalra >>