Loli Zumi – HU07-0184-B2-2016

Projektgazda / Project Promoter
Besenyszögért Alapítvány
Projekt megvalósítás időtartama / Project duration
2016.06.01. – 2017.04.30. / 1st Juny 2016 – 30th April 2016
Megítélt támogatás / Grant awarded
22 510 467 HUF
Támogatást nyújtó alap / Supporting Fund
          Program Operátor / Program Operator
 
Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
Végrehajtó szervezet / Implementing Organization
 
 
 
Magyar nyelvű összefoglaló
A projekt célja az észak-szolnoki kistérségben megtalálható roma kulturális kincs feltárása, a roma hagyományok, kulturális és művészeti értékek nagyközönség számára történő bemutatása, közös alkotási tevékenységek megvalósítása, ezáltal a társadalomban meglévő társadalmi feszültség csökkentése, a kulturális termékekhez való hozzáférés biztosítása a hátrányos, leszakadó települések lakossága számára is . További cél a helyi kulturális értékek megismertetése, roma származású-, vagy kultúra iránt érdeklődő emberek és szervezetek az összegyűjtése, bevonása, akik csatlakoznának tevékenységünkhöz, együttműködések erősítése közös, jövőbeni programokhoz.
Megvalósítás időtartama: 2016.06.01. – 2017.04.30.
Projekt partnerek:
Tiszasülyért Egyesület; Roma Gasztronómiai, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
Projekt tevékenységek:
1.) Projekt nyitórendezvény és zenei koncert (Tiszasüly, Faluház) – 2016. június
2.) Alföldi cigányételek összegyűjtése, tradicionális roma használati tárgyak gyűjtése, receptgyűjtő verseny – mentorok segítségével Jász-Nagykun-Szolnok megyében
3.) Műhelymunkák – „Csodabank” kiadvány létrehozásához – folyamatos tevékenység, havonta egy alkalommal közös műhelymunka (Besenyszög, Tiszasüly, Szolnok)

 

 

4.) Alföldi roma művészetet és tradicionális mesterségeket bemutató időszakos kiállítás, il letve India (mint a cigányság őshazája) kiállítás rendezése (Besenyszög, Művelődési Ház) – megtekinthető 2017. január és április között:

 

 

5.)  „Loli zumi” – Alföldi cigányételek főzőversenye (Tiszasüly) – 2017.  április
6.) Jeles napok a roma hagyományokban – jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozások gyerekeknek és családjaiknak (Besenyszög, Tiszasüly) – folyamatos
7.) Alföldi magyar és roma táncok táncháza (Besenyszög) – 3 alkalommal
8.) Projektértékelő rendezvény
Eredmények:

-Elkészül az alföldi cigány- és szegényételek gyűjteménye.

-Elkészül a területre jel lemző roma és magyar meséket, hiedelmeket, vizekhez, kutakhoz, keresztekhez, hidakhoz kapcsolódó közös vagy éppen a régebbi múltban gyökerező legendákat, meséket, hiedelmeket bemutató kiadványunk 1.000 db nyomtatott példányban magyar és online, letölthető változatban magyar, angol és cigány nyelven, hogy a roma és nem roma lakosság közti kölcsönös elfogadást erősítsük, továbbörökítsük kulturális értékeinket.

-Megtörténik az alföldi hagyományok őrzése, közös értékek keresése.

-Összegyűjtjük és nyilvánossá tesszük gyűjtéseink eredményei, amelyek bárki számára elérhetővé  válnak.

-A roma kultúra megismerése segít csökkenteni az előítéleteket.

-Szorosabb együttműködés alakítunk ki partnereinkkel: Roma Gasztronómiai Hagyományőrző Egyesület, Tiszasülyért Egyesület, a helyi önkormányzatokkal, i skolákkal, művelődési házakkal.

-Hasonló érdeklődésű emberek és szervezeteket bevonása és aktiválása erősíti a  további  kezdeményezéseket.

 

One comment for “Loli Zumi projekt

Leave Comment