Projektek

Fonalak és vonalak

Az EFOP 5.2.2-17-2017-00012 azonosító számú, „Fonalak és vonalak” című projektünk a az Európai Unió Transznacionális együttműködések című pályázati felhívás keretein belül, ESZA forrásból valósul meg.

A projekt időtartama: 2018.02.01 – 2020.01.31.

A projekt fő célja a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, német és erdélyi partnerszervezeteink segítségével. Ezek eredményeképp külföldi jó gyakorlatok hazai adaptálásával elősegíthetjük a társadalmi különbségek kiegyenlítését, az ifjúság, valamint a civil szervezetek érdekérvényesítő szerepének növelését, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, illetve a család társadalmi szerepének erősítését. Kihangsúlyozhatjuk az ősi mesterségek, hagyományok fontosságát.

A projekt keretében olyan elemeket szeretnénk feltárni, amelyek gyökere a helyi sajátosságokban, az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik. Melyek hosszabb távon képesek a kézzelfogható vagy szellemi termékek létrehozásán keresztül munkahelyeket teremteni. Így segítve a hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedését is.

 

További információkért látogasson el a projekt aloldalára.