Közös Kincsünk a Kultúra

 

A Besenyszögért Alapítvány az EGT Alapok támogatásával "Közös Kincsünk a Kultúra" című projektjének megvalósítására 2.490.000.- Forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

 

"Közös Kincsünk a Kultúra" projekt azonosítója: HU07-0001-C2-2017

A "Közös Kincsünk a Kúltúra" projekt a céljai:

két workshop és két jógyakorlat-csere program segítségével éri el, amelyek a következő témakörökben valósulnak meg:

  1. A zene, mint a kulturális sokszínűség előmozdítására alkalmas eszköz – együttműködések kialakítása, szakmai hálózatok építése.
  2. Élő hagyományok Magyarországon – Hagyományos paraszti életmódhoz és az alföldi roma kultúrához kapcsolódó kulturális örökség kiállításokon történő bemutatása az elmúlt 16 év gyakorlatában.
  3. Magyar kulturális értékek terjesztésnek lehetőségei Izlandon.
  4. Izlandi jógyakorlatok megismerése különös tekintettel a zenére és sagakra, a kapcsolódó kulturális közösségi események szervezésének tapasztalataira.

A "Közös Kincsünk a Kultúra" projekt a már működő jógyakorlatokon keresztül a kulturális örökség területén elősegíti, hogy jól működő partnerségi kapcsolatok épülhessenek ki a kulturális területen tevékenykedő szervezetek és a donor országokban működő szervezetek között. Ezen együttműködés a működő tapasztalatok átadásán kívül a kulturális sokszínűség előmozdítását is segíti. Két nemzet (magyar és izlandi) három kultúrkörét (magyar, roma és skandináv) inkluzív módon is érinti.

A "Közös Kincsünk a Kultúra" projekt legfontosabb célja:

  • a kultúra, ezen belül az előadóművészetek (zeneművészetek), valamint a kulturális kincsek (hagyományos vidéki, alföldi paraszti és roma használati eszközök, kiállítási tárgyak) multikulturális területeken megvalósuló jógyakorlatok bemutatása – átadása és megismerése – átvétele, a kulturális területen történő nemzetközi együttműködések kialakítása,
  • a helyi intézmények, szervezetek aktivizálása és együttműködések generálása.

Izlandi partnerünkkel jól működő kapcsolatot ápolunk. 2016-ban a magyar és skandináv kultúrát, tradíciókat bemutató produkciókat hoztunk létre és mutattunk be Izlandon és Magyarországon. A Besenyszögért Alapítvány nagy gyakorlattal rendelkezik népzenei és néptánc előadások megalkotásában, megszervezésében, megvalósításában. A Besenyszögért Alapítvány által összefogott Chiovini Női Kamarakórus tagjai a környező települések kedvelt előadói. Elismert zenészek, népzenészek is tagjai az alapítvány zenész – táncos társulatának.

Projektünk két területen is megcélozza kulturális örökség védelmét, megőrzését és hozzáférhetőségének javítását.

  • Az egyik célterület a korábban már sikeresen megvalósított projektünk tapasztalatára építve az előadóművészetek közül a zenére, ezen belül is a karénekre és népdalokra /klasszikus nemzeti dalokra koncentrál.
  • A másik célterület a Besenyszögért Alapítvány által kezelt 1.500 darabos néprajzi gyűjteményhez kapcsolódik. Így segítve a hagyományos paraszti életmódhoz, valamint az alföldi roma kultúrához kapcsolódó kulturális örökség a gyakorlatban is történő bemutatását, megismertetését. Ezáltal segítve az alföldi kultúra tárgyeszközeinek és ősi mesterségeinek megőrzését és bemutatását. A magyar kultúrához kapcsolódóan donor partnerünk is elkezdte a gyűjtést. A projekt keretében őt is segíti tapasztalatunk, az izlandi múzeumok jógyakorlatainak megismerése pedig saját munkánk színvonalát emeli majd.

Résztvevő emberek (4 fő):

A szakmai úton négy fő magyar résztvevő vesz részt. Ők a workshopok és jógyakorlatcserék résztvevői is. Ezen kívül minimum 4 fő izlandi résztvevővel terveztünk workshoponként. Azonban az izlandi résztvevők számát jelen pillanatban nem tudjuk pontosan, ezért 4 fő magyar résztvevőt jelöltünk meg indikátorkén.

Az  érdekelt felek részvételével szervezett események száma (4 db):

A projekt keretében 4 db esemény szervezésére és lebonyolítására kerül sor: 2 db workshop és 2 db jógyakorlat csere Reykjavíkban a projektgazda, a donor partner és meghívott vendégek és stakeholderek részvételével.

A kedvezményezett és az adományozó államok közötti szervezetek szakmai hálózatainak száma (1 db):

szakmai hálózatot fejlesztünk ki a projektgazda, a donor partner, valamint izlandi szakmai szervezetek (férfikórus, múzemok) közreműködésével. A fenntartási időszakban online tartjuk egymással a kapcsolatot.

Hozzáférés a szakértelemhez és a műszaki ismeretekhez / know-how-hoz (1 db):

A jógyakorlat cserék során lesz lehetőség már működő jógyakorlatok átvételére és átadására. Kifejezetten szeretnénk a kultúra területén Izlandon jól működő, az önkéntességet érintő jógyakorlatokról tapasztalatokat szerezni. A megismert és átadott jógyakorlatokat esszék és online füzet segítségével bárki számára könnyen hozzáférhetővé tesszük.

Nemzetközi utazások száma (1 db):

Egy alkalommal kerül sor nemzetközi utazásra Izlandra (BUD – KEF – BUD), amely a projekt tevékenységek színhelye. Az utazás időtartama 5 nap, amely tartalmazza az út időtartamát is (12 óra odautazás és 12 óra visszautazás). Szállás – étkezés költséget csak a kinn tartózkodás időtartamára, 4 napra terveztünk.

A projektben készült esszék itt tekinthetők meg:

További képekért klikk az alábbi képre!

 
Támogatást nyújtó alap:
EGT alap: http://www.norvegalap.hu
EGT Alapok/Norvég Alapok: www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org
Program Operátor:
Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
Végrehajtó szervezet:
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság