Kul-TÚRA határok nélkül (HU07-0206-B1-2016)

 

 

Kul-TÚRA határok nélkül projekt – HU07-0206-B1-2016
Cul-TOURe beyond borders project – HU07-0206-B1-2016

 
 
Projektgazda / Project Promoter
Besenyszögért Alapítvány
Projekt megvalósítás időtartama / Project duration
20th May 2016 – 28th February 2017
Megítélt támogatás / Grant awarded
60 214 941 HUF
Támogatást nyújtó alap / Supporting Fund
Program operátor / Program Operator 
Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
Végrehajtó szervezet / Implementing Organization

Magyar nyelvű összefoglaló a projektről

Projekt cél:

A kulturális sokszínűség bemutatatása, a magyar, roma, skandináv népzene és tánc megismertetése, a kulturális területen történő nemzetközi együttműködés kialakítása, a helyi intézmények, szervezetek aktivizálása és együttműködések generálása, a projekt a helyi lakosság kezdeményezéseiből is építkezik.

Projekt tevékenységek:

 1. Folklór tábor Besenyszögön, 2016. június, 7 nap Cél a magas színvonalú művészeti, közösségfejlesztő események, kézműves foglalkozások megvalósítása (magyar és roma folklór), úgy hogy több szakmai terület is kapcsolódik egymáshoz. A tábor hátrányos helyzetű gyerekek, jeles magyar művészek, izlandi hagyományőrzők bevonásával valósul meg, a projekt első szakmai platformja.
 2. Zenei workshop Izlandon, 2016. augusztus (a 2., 3. és 4. tevékenység összesen 7 nap) Célja a magyar és izlandi résztvevők együtt tanulása. Jeles zenészek részvételével valósul meg. Éjszakánként örömzene és táncház.
 3. Szakmai platform Izlandon, 2016. augusztus Célja a magyar, roma és skandináv archaikus vonások és hiedelemvilág kölcsönös megismerése, ezáltal az interkulturális párbeszéd erősítése, szakmai egyeztetések a Magyarországon előadásra kerülő színpadi darabbal kapcsolatban.
 4. Fellépés a Reykjavíki Kulturális Esten (Menningarnótt), 2016. augusztus Célja a magyar alföldi és roma kultúra, népzene és néptánc népszerűsítése, kapcsolatépítés. Alapítványunk művészei a magyar és roma folklórt mutatják be táncos, zenés, a közönséget aktívan bevonó, interaktív produkciójukkal, amelynek címe „Őseink útján”.
 5. Táncos – zenés produkció a nagyközönség számára + fotókiállítás (Besenyszög, Nagykörű, Tiszasüly), 2017. január A projekt keretében egy közös témára építve, - amely a szokásvilág – több alkotást hozunk létre izlandi és magyar partnerünkkel közösen, amely három alföldi településen kerül bemutatásra a projekt végén. 1.) Alföldi magyar és roma lakodalmas szokásokat bemutató zenés – táncos darab, „Besenyszögi lakodalmas” címmel + a közönséget aktívan bevonó, interaktív táncház. 2.) Izlandi történelemre és mitológiára építő zenei alkotás. A produkciók összeállításánál mind a gyermek, mind a felnőtt közönség igényeit figyelembe vesszük.
 6. Kul-TÚRA marketing kiadvány készítése, 2017. február A projekt eredményeit mutatja be az 1.000 nyomtatott példányban és online is elérhető, magyar, angol és izlandi nyelvű kiadvány, amely a világ minden pontjáról ingyenesen letölthető az alapítvány honlapjáról.

Célcsoport:

A projekt közvetlen célcsoportját az Alföldön és Izlandon élő, a magyar és skandináv folklórban, főként a zenében, táncban és mitológiában gyökerező kulturális témák, előadások és kulturális termékek iránt érdeklődő lakosok alkotják, akik nézőként kapcsolódnak a programhoz. Ezen belül kerül kiválasztásra a projekt aktív résztvevői szegmense, az előadóművészek: 44 fő magyar résztvevő, gyermek és felnőtt zenész, néptáncos, hagyományőrző (köztük 2 fő roma) és 10 fő Izlandon élő zenész vagy skandináv és magyar kultúra művelésével foglalkozó szakember.

Eredmények:

A projekt keretében két ország és három kultúrkör (magyar, izlandi és roma) kultúráját bemutató programsorozat valósul meg, melynek rendhagyósága abban rejlik, hogy a bemutató programelemek mellett speciális programokkal (magyar és roma hagyományok, tradicionális mesterségek továbbörökítése) készül a gesztor, partnereivel együtt. Az elgondolások alapján a pályázat prioritástengelyén a települések, civil szervezetek kulturális örökségeinek és folklórhagyományainak prezentálása áll, melyhez párhuzamosan fűződnek fel azok a programelemek, amelyek erősítik a generációk közötti kommunikációt, támogatják az önkéntesség évét, megszólítanak olyan témákat, melyek erősítik a kultúrák közötti megértést és az európai identitást. A kezdeményezés olyan szempontból hiánypótló, hogy az Izlandon élő magyar származású emberek számára viszi el az anyaország kultúráját, Észak-Európa számára bemutatja a magyar és roma hagyományokat, aktívan bevonva a közönséget. Emellett Magyarország hátrányos helyzetű településein (Tiszasülyön és Nagykörűben), valamint Besenyszögön szintén a kulturális sokszínűséget népszerűsíti, bemutatva a skandináv folklórt, népzenét, ezáltal megvilágítva a kultúrák sokszínűséget, a kultúrák közötti különbségek megértését és a kölcsönös elfogadást, amely mellett a kulturális termékekhez való hozzáférést is javítja.

 

Summary of the project in English

 

Project purpose:

The purpose of our project is to show variegation, familiarize Hungarian, Roma and Scandinavian folk music and dance, form an international co-operation regarding cultural fields, involve local institutions and organizations and to generate collaborations; the project benefits from the initiatives of local residents as well.
 

Project activities:

 1. Folklore camp in Besenyszög, 2016. June (7 days) The aim is to create high-level artistic and community developing events and handcraft trainings in a way that the professional aspects have connections to one another (Hungarian and Roma folklore). With the participation of disadvantageous children, qualified Hungarian artists, traditions reservers from Iceland, the first professional platform of the project.
 2. Musical workshop in Iceland, 2016. August (2nd, 3rd and 4th all together 7 days) The aim is to learn together with the participation of qualified musicians. At night there will be joy music and dance.
 3. Professional platform in Iceland, 2016. August The aim is to familiarize Hungarian, Romani and Scandinavian strains of archaism and the belief system of said cultures, thus strengthen the intercultural dialogue, professional discussions concerning to staging will be performed in Hungary.
 4. Performance at the Reykjavík Cultural Night (Menningarnótt), 2016. August We have been given the opportunity to perform at the 20. Reykjavík Cultural Festival, on the 20th of August, 2016. The aim is to popularize the Hungarian and Romani culture, folk music and folk dance of the Great Hungarian Plain, and to establish relations. The artists of our foundation are going to present Hungarian history by an interactive production named "On the road of our ancestors", that features dance and music and also involves the audience.
 5. Dance - music production for the audience + photo exhibition (Besenyszög, Nagykörű, Tiszasüly), 2017. January As part of the project, based on the topic of the world of tradition, we are going to create two productions. 1.) Dance-music production introducing the Hungarian and Romani nuptial traditions, named "Besenyszög nuptials" + interactive dance performance which involves the audience. 2.) Musical production based on Icelandic history and mythology. When creating the productions, both the needs of the children and the adult audience is taken to account.
 6. Kul-TÚRA marketing brochure, 2017. February The trilingual (Hungarian, English, Icelandic) brochure presents the results of the project in 1.000 printed and free downloadable online versions downloadable from the webpage of the project promoter.
 

Target group:

The target group of the project consists of those residents of the Great Hungarian Plain and Iceland who are interested in Hungarian and Scandinavian folklore - mainly in cultural topics rooted in music, dance and mythology -, and who join the program as an audience. The performers, who constitute the active participant segment, are selected within this group: 44 Hungarian participants, child and adult musicians, folk dancers and traditionalists (Romani included), and 10 Icelandic residents who are musicians or professionals in Scandinavian and Hungarian culture. Regarding their age, we aim at an extensive range from the age of 10 to the active senior citizens.
 

Results:

Within the project, a series of programs is going to be brought to an effect which includes the introduction of the culture and traditions of two countries and three milieus (Hungarian, Icelandic and Romani) - its unconventionality lies within the transactors preparing with special programs beside tradition making program elements. Based on the ideas, the presentation of the cultural legacy and folklore tradition of the regions and civil organizations are the axis of priority, which is connected to those program elements that strengthen the communication between generations, support the year of voluntary work and address topics that strengthen the understanding between cultures and the European identity.

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA / SUBMITTING OF THE PROJECT ACTIVITIES

1.) Folklór tábor Besenyszögön (7 nap) / Folklore camp in Besenyszög (7 days)

 
MEGVALÓSULT / IMPLEMENTED
Célcsoport: 30 fő magyar, részben hátrányos helyzetű és roma iskolás gyermek, 6 fő izlandi,  magyar néptánc, népzene kiemelt alakjai. Cél a magas színvonalú művészeti, közösségfejlesztő események, kézműves foglalkozások megvalósítása (magyar és roma folklór), úgy  hogy több szakmai terület is kapcsolódik egymáshoz.
Target group: 30 Hungarian primary school pupils, partly children from disadvantaged background and children of Romani origins. 6 Icelanders and prominent figures of Hungarian folk dance and folk music. The aim is to create high-level artistic and community developing events and handcraft trainings in a way that the professional aspects have connections to one another.
Megvalósulás időpontja / Date of the implementation: 14th July 2016 – 20th July 2016
Fotók a folklór táborról / Photos of the folklore camp
  

  

  

Klikk ide a további képekért.
 Click here for more photos.
A táborról videók itt tekinthetők meg.
Click here to see the videos of the folklore camp.

2.) Zenei workshop Izlandon / Musical workshop in Iceland

 
MEGVALÓSULT / IMPLEMENTED
 
Cél magyar és izlandi zenészek együtt tanulása. A magyar résztvevőknek skandináv, az izlandi résztvevőknek magyar és alföldi roma zenei darabokat kell elsajátítania a látogatás végére egy intenzív, közös munka keretében. Éjszakánként örömzene és táncház.
The aim is to learn together. The Hungarian participants have to learn Scandinavian musical pieces, whereas the Icelandic participants have to learn Hungarian and regional Romani ones until the end of the visit, in the form of an intensive group activity.
Megvalósulás időpontja / Date of the implementation: 17th August 2016 – 23rd August 2016
 
Fotók a zenei workshopokról / Photos of the musical workshops
    
  
  

3.) Szakmai platform Izlandon / Professional platform in Iceland

MEGVALÓSULT / IMPLEMENTED
Cél a magyar, roma és skandináv archaikus vonások és hiedelemvilág kölcsönös megismerése, ezáltal az interkulturális párbeszéd erősítése.
-          Előadás: Magyar táltosok és boszorkányok, Manók és trollok,  izlandi mitológia, izlandi hőstörténetek
-          Fotókiállítás „Magyarország gyerekszemmel”
-          PPT interaktív bemutató:  a honfoglalás kora
-          Szakmai egyeztetések a Magyarországon előadásra kerülő színpadi darabbal kapcsolatban
 
The aim is to familiarize Hungarian, Romani and Scandinavian strains of archaism and the belief system of said cultures, thus strengthen the intercultural dialogue, professional discussions concerning to staging will be performed in Hungary.
-          Lecture: Hungarian shamans and witches, Goblins and trolls, Icelandic mythology, heroic tales of Iceland
-          Photo exhibition „Hungary with childrens' eyes"
-          PPT: the era of the Hungarian conquest
-          Professional conciliations about the stage play that is going to be shown in Hungary
Megvalósulás időpontja /

 

Date of the implementation: 17th August 2016 – 23rd August 2016

 

 

 
Fotók a szakmai platformokról / Photos of the professional platforms
Szakmai platform - Magyar táltosok és boszorkányok / Profesional platforms - Hungarian shamans and witches

 

  
  
Az előadás prezentációja itt letölthető. / Click here to download the slides of the presentation.
Szakmai platform - Izlandi manók, trollok és mitológia /  Profesional platforms - Goblins and trolls, Icelandic mytology
  
  
Szakmai platform - Gyerekszemmel Magyarországról fotókiállítás / Professional platforms - Photo exhibition "Hungary with childrens' eyes"
 
 
Szakmai egyeztetések a Magyarországon előadásra kerülő színpadi darabbal kapcsolatban / Professional conciliations
  
  

4.) Fellépés a Reykjavíki Kulturális Esten  (Menningarnótt) / Performance at the Reykjavík Cultural Night (Menningarnótt)

MEGVALÓSULT / IMPLEMENTED
2016. augusztus 20-án fellépési lehetőséget kaptunk a Harpa Concert Hall-ban a 20. Reykjavíki Kulturális Fesztiválon „Őseink útján” című táncos – zenés produkciónk bemutatására.
Cél a magyar alföldi és roma kultúra, népzene és néptánc népszerűsítése Magyarország nemzeti ünnepén, kapcsolatépítés.
-          Honfoglalás témát feldolgozó táncprodukció sámándobbal
-          Reneszánsz tánc és zene
-          Eszközös férfitáncok a közönség bevonásával
-          Az alföldi cigányság népzenéje és néptánca
-          Gyermekfolklór és Kodály művek előadása
A produkció előtt 3 órás kézműves workshopot tartottunk a Harpa Eyri termében.
We have been given the opportunity to perform our production named „On the road of our ancestors” at Harpa Concert Hall at the 20. Reykjavík Cultural Festival, on the 20th of August, 2016.
The aim is to popularize the Hungarian and Romani culture, folk music and folk dance of the Great Hungarian Plain, and to establish relations.
 
Before the performance we managed a 3-hour-long handraft workshop at Eyri hall of Harpa.
Megvalósulás időpontja / Date of the implementation: 20th August 2016
Fotók a workshopról / Photos of the workshop
   
  
  
 
Klikk ide a további képekért.
Click here for more photos.
Fotók a fellépésről / Photos of the performance
    
   
  
Klikk ide a további képekért.
Click here for more photos.

5.) Táncos – zenés produkció a nagyközönség számára + fotókiállítás ( Besenyszög, Nagykörű, Tiszasüly) / Dance - music production for the audience + photo exhibition (Besenyszög, Nagykörű, Tiszasüly)

 
Megvalósítás folyamatban / Implementation is in progress
Megvalósulás időpontja / Date of the implementation: 28th January and 10th February 2016
 
A projekt keretében egy közös témára építve, - amely a szokásvilág – több alkotást hozunk létre. A produkciók összeállításánál mind a gyermek, mind a felnőtt közönség igényeit figyelembe vesszük.
-          Alföldi magyar és roma lakodalmas szokásokat bemutató zenés – táncos darab.
-          Izlandi történelemre és mitológiára építő zenei alkotás. A produkciók összeállításánál mind a gyermek, mind a felnőtt közönség igényeit figyelembe vesszük.
Bemutató: 2017.01.28. Tiszasüly és Nagykörű, 2017.02.10. Besenyszög
Dance - music production for the audience + photo exhibition (Besenyszög, Nagykörű, Tiszasüly)
28th January 2016 in Tiszasüly, Nagykörű + 10th February 2016 in Besenyszög.
We are going to create two productions.
-          Dance-music production introducing the Hungarian and Romani nuptial traditions, named "Besenyszög nuptials„
-          Musical production based on Icelandic history and mythology.
Fotók a fellépésről / Photos of the productions
Tiszasüly
   
 
További képek itt tekinthetők meg.
Click here for more photos.
Nagykörű
  
  
További képek itt tekinthetők meg.
Click here for more photos.
Besenyszög
  
  
További képek itt tekinthetők meg.
Click here for more photos.

6. Kul-TÚRA kiadvány létrehozása / Kul-TÚRA broschure

 
Megvalósítás folyamatban / Implementation is in progress
Megvalósulás időpontja / Date of implementation: 10th February 2017
 
A projekt eredményeit mutatja be az 1.000 nyomtatott példányban és online is elérhető, magyar, angol és izlandi nyelvű kiadvány, amely a világ minden pontjáról ingyenesen letölthető az alapítvány honlapjáról.
A Kul-TÚRA kiadvány itt letölthető.
The trilingual (Hungarian, English, Icelandic) brochure presents the results of the project in 1.000 printed and free downloadable online versions downloadable from the webpage of the project promoter.
Click here for the Kul-TÚRA broschure.
 

6+1.) PLUSZ TEVÉKENYSÉG - 2. számú izlandi szakmai út/ PLUS PROJECT ACTIVITY - 2nd Icelanic professional way

Megvalósulás időpontja / Date of implementation: 2-6th November 2016
A projekt keretén belül lehetőség nyílt egy második szakmai utazás megvalósítására, amelynek célja a további szakmai egyeztetés a skandináv kultúrára építő előadással kapcsolatban, valamint a további kapcsolatépítés. Az utazás során többek között egyeztetés történt a Melaskóli Általános Iskolával, az Izlandi Egyetemmel, valamint a Karlakór Kjalnesinga Férfikórussal.
Within the project we had an opportunity to implement a second professional way, with the aim of further technical discussions about the Scandinavian culture-building performances and to build further contacts. During the trip, the participants was held consultation with the Melaskóli Primary School, the University of Iceland, and Karlakór Kjalnesinga.
Megvalósulás időpontja / Date of the implementation:  November 2016
 
 
 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA / PUBLICITY

A kommunikációval a Magyarországon és Izlandon élő  lakosságot, intézményeket, médiát kívánjuk elérni (magyar, angol, izlandi nyelven). Közvetett módon a folklórban gyökerező kultúra, hagyományok iránt érdeklődő csoportok elérése a világ bármely tájáról (angol nyelven).

1.) Honlap / Website

 
Projektgazda honlapján magyar és angol nyelven a projekt teljes folyamata (szöveg + kép + videó) www.besenyszogert.hu, partner www.besenyszog.hu honlapon.  Ingyen letölthető Kul-TÚRA” online kiadvány magyar, angol és izlandi  nyelven. Partner honlapján projekt információ angol és izlandi nyelven http://ungverjaland.supereva.it. A Reykjavíki bemutató meghirdetése: Menningarnótt honlapján: http://www.menningarnott.is.
On the website of the project owner (www.besenyszogert.hu), the whole process of the project can be found (text + picture + video) in Hunragian and English, partner website of www.besenyszog.hu, http://ungverjaland.supereva.it. Announcement of project start in Reykjavík on the website of http://www.menningarnott.is. Kul-TÚRA online publication in Hungarian, English and Icelandic languages.
Információ Besenyszög Város honlapjáról / Information about the website of Besenyszög Town
 
Információ a Menningarnótt honlapjáról / Information about the website of Menningarnótt

2.) Besenyszögért Alapítvány és a Menningarnótt facebook oldalai / Facebook pages of Besenyszögért Foundationn and Menningarnótt

 
Programok + kép + videó.
Programs + pictures + videos
 
Az további fotókért klikk a képre. /  Click on the picture to see the further photos.
 
Az eredeti fotókért klikk a képre. /  Click on the pictures to see the original photos.
Videó össze állítás a workshopról itt tekinthető meg. /  Click here to see the video collection of workshop. 
Az további fotókért klikk a képre. /  Click on the picture to see the further photos.

3.) Projektindító sajtótájékoztató Besenyszögön (HU) / Project starting press conference in Besenyszög (HU)

 
Előtte sajtóközlemény kiküldése emailben a projekt bemutatásával.
Sending press release in email with the introduction of the project.
Sajtóközlemény 2016.06.15. (itt megtekinthető)
Meghívó sajtótájékoztatóra 2016.06.30. (itt megtekinthető)
- A sajtótájékoztató prezentációja itt letölthető.
  
 
A projektnyitóval kapcsolatos tv riport itt tekinthető meg.
Click here to the TV report of the project starting press conference.
 

4.) Szóróanyag (HU, IS) / Flyers (HU, IS)

1.000 db A5 méretű, egyoldalas szóróanyag a projekt indításakor a  települések művelődési házaiban, iskoláiban és a civil szervezetek (magyar, izlandi nyelven).Plakátok a magyar és izlandi programokhoz. Táborhoz bemutatkozó anyag és jelentkezési lap.
1.000 A5 sized, one-page flyers in the community centers, schools and civil society organizations of the towns mentioned above by the time the project starts (Hungarian and Icelandic). Posters for the Hungarian and Icelandic programs. Introduction and application form for the camp.

5.) Projektzáró rendezvény + fotókiállítás (HU) / Project closing event + photo exhibition (HU):

Megvalósulás tervezett időpontja / Date of the planned implementation: 2017 January and February
A megvalósult projekt bemutatása, eredmények nyilvánossá tétele, a rendezvényen színdarabok bemutatása, média, lakosság, települési önkormányzatok és a Támogató Szervezet közreműködésével.
Introduction of the completed project, making results public, performances, with the co-operation of the media, the inhabitants, the local governments and the Supporting Association.

6.) Köztes sajtótájékoztató 2 db (HU) / Two intermediate press conferences (HU):

Sajtótájékoztató a táborról, és az izlandi utazás után, előtte sajtóközlemény.
Press conference about the camp and press conference before and after the travel to Iceland.
- Sajtóközlemény 2016.07.10. (itt megtekinthető)
Sajtótájékoztató meghívó 2016.07.18. (itt megtekinthető)
- Sajtóközlemény 2016.08.15. (itt megtekinthető)
- Sajtóközlemény 2016.08.26. (itt megtekinthető)
Sajtótájékoztató meghívó 2016.08.31. (itt megtekinthető)
   
  
További fotók a sajtótájékoztatóról (2016.07.18.) itt / Click here to the further photos (2016.07.18.) about press conference.
A sajtótájékoztató prezentációja itt érhető el.
  
  
További fotók a sajtótájékoztatóról (2016.08.31.) itt megtekinthetők. / Click here to the further photos (2016.08.31.) about press conference.
A sajtótájékoztató prezentációja itt érhető el.

7.) Hirdető tábla, emléktábla / Billboard, memorial tablet

A projekt indításakor hirdetőtábla (a projekt minden rendezvényén kihelyezésre kerül). A projekt befejeztével egy A4 méretű emléktábla.
There is a billboard from the start of the project that is placed at each event of the project. A/4 sized memorial tablet after completed the project.
 
  

8.) „Kul-TÚRA” marketing kiadvány / “Kul-TÚRA” marketing publication

A projekt eredményeit bemutató, 48 oldalas, A4 méretű, színes kiadvány magyar, angol és izlandi nyelven 1.000 példányban + elektronikus formában online. Megküldjük a Magyar Elektronikus Könyvtár, a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, és a Szolnoki Levéltár részére is.
1000 copies of A/4 sized, 48-page, colorful publications in English and Icelandic languages, which introduces the results of the project + online version. The publication will be sent to the Hungarian Online Library, to the Verseghy Ferenc County Library in Szolnok and also to the Archives of Szolnok.

9.) 200 db projekt póló és kulcstartó médiaeszköz / 200 project T-shirts and media tool keyholders

A projektben résztvevők közötti összetartozást erősíti.
They will make the togetherness among participants stronger
  
  

10.) Fotódokumentáció, mozgókép dokumentáció és videómegosztás / Photo documentation, video documentation and video sharing

A projekt tevékenységeiről fotódokumentáció, mozgókép dokumentáció elérhető alapítványunk honlapján. Slideshow és felvételek a www.youtube.com oldalon.
All the photos and videos about the activities of the project is available on the website of our foundation. Slideshows and videos on YouTube (www.youtube.com)
Video dokumentáció itt tekinthető meg.
Click here to see the photo documentation.

11.) Médiamegjelenések (HU, IS) / Media appearances (HU, IS): 3 alkalommal, 3 times

Új Néplap - 2016 július 23.
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Új Néplap - 2016.július 28.
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Szoljon.hu - 2016. július 30.
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Új Néplap - 2016. augusztus 10. 
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Morgunbladid- 2016. augusztus 20.
A programterv itt megtekinthető.
Click here to see programme.
Morgunbladid Sunnudagur - 2016.08.21.
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Új Néplap - 2016. szeptember 1.
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Új Néplap - 2016. szeptember 3.
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Besenyszögi Hírmondó - 2016. november
1. cikk itt megtekinthető.
2. cikk itt megtekinthető.
Click here to see the 1. article.
Click here to see the 2. article.
Tiszasülyi Hírmondó - 2016. augusztus - szeptember
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.
Új Néplap - 2017. február 4.
A cikk itt megtekinthető.
Click here to see the article.

Harpa programterv

A programtev itt megtekinthető.
Click here to see programme.