Projektek

CSELEKEDJ, HOGY ALKOTHASS TEHETSÉGÍGÉRETEINKKEL!

NTP-MKÖ-15-0026

Projekt kezdete: 2015.11.02.

Projekt befejezése: 2016.06.30.

Támogatás összege: 1.800.000.-Ft

A "Cselekedj, hogy alkothass tehetségígéreteinkkel!" pályázati program lényege

A "Cselekedj, hogy alkothass tehetségígéreteinkkel!" egy, a helyi hagyományokra, kulturális értékekre épülő tehetséggondozó program. 30 fő, a néprajz iránt érdeklődő, kreatív kisiskolás bevonásával, fazekasság és mézeskalács készítés témakörben valósult meg. Célja a helyi hagyományok feltárása és átörökítése, a résztvevők tudásának fejlesztése, az elért tudás megosztása és népszerűsítése. A program 2015/11 és 2016/6 között valósult meg Besenyszögön, a heti foglalkozásokon túl múzeumlátogatásokat és szaktábort is magába foglalva.

A pályázó szervezet bemutatása

Az alapítvány kezelésében lévő néprajzi gyűjtemény több mint 1500 tárgyat számlál. Ezek a 20. századot felölelve az Alföld paraszti életmódjának használati tárgyai. Ehhez kapcsolódóan több foglalkozássorozatot fejlesztettünk ki és számos rendezvényt bonyolítottunk le. Elmúlt évben 3 néprajzi témában jelentettünk meg Besenyszögi Füzeteket és pályázati forrásból elkészítettük a település monográfiáját.

A tanév folyamán rendszeresen együttműködünk a helyi általános iskolával. Tavasztól őszig a környékbeli iskolákból és óvodákból érkező csoportokat fogadunk. Kialakítottuk Besenyszögön a „népi kismesterségek tájházát”, ahol néprajzi-, muzeológiai- és kézműves foglalkozásokat tartunk: - Hagyományőrző tábor Besenyszögön (NTP támogatással) 2015-ben.

„Eleink élete” heti szakkör iskolásoknak (néprajz): tradicionális játékok, helyi életek – helyi ételek, népzene és népszokások. A felsősök Besenyszög helytörténeti, honismereti, néprajzi értékeit kutatják.

Paraszti Praktikák Programok: a hozzánk látogató osztályok és óvodai csoportok számára. Ez a néprajzi gyűjtemény bemutatásán, kapcsolódó feladatok megoldásán túl az alábbi hagyományos tevékenységeket foglalja magába: csiga-csinálás, népzenei foglalkozások, kenyér és kalácssütés kemencében, csónakázás és hagyományos halászat bemutatása, halászháló kötés, seprűkötés, honfoglalás-kori hagyományok életben tartása: íjászat, honfoglalás-kori eszközök, lovaglás, rendhagyó történelemórák a település határában található rekonstruált honfoglalás-kori faluban.

„Falukutató tábor” 6-18 éves, a történelem, népművészet, népzene és néprajz iránt érdeklődő gyerekek számára a nyári szünetben - Hagyományőrző tábor Besenyszögön (NTP támogatással) 2015-ben. Az alapítvány munkájában igyekszik a szülőföld hagyományokon alapuló-, kulturális értékeit felkutatni. Interaktív programok által gondoskodik ezek átörökítéséről, széleskörűen bevonva a fiatalokat.

Partnerek

Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A partnerszervezet bevonásának indoklása: A projekt célcsoportját képező gyermekek a helyi általános iskola tanulói. A tehetségazonosítás ezért az iskola segítségével történhet. Az intézmény rendelkezik továbbá fazekas foglalkozások megtartására alkalmas teremmel és égető kemencével, amely utóbbit a település más intézményében nem tudnánk elérni. A partnerszervezet feladata: Az iskola segítségével kerülnek kiválasztásra a programban résztvevő gyerekek. Az iskola biztosít helyszínt a kerámia foglalkozásoknak. A partnerszervezet részesedése a projekt költségvetéséből: A partnerség szakmai jellegű, a partner a támogatási forrásból nem részesedik.

Pályázati program indoklása, célja, rövid távú eredménye, hasznosulása

A projekt keretében helyi jellegzetességekre, hagyományokra, kulturális értékekre épülő 60 órás tehetséggondozó műhely megvalósítására kerül sor 30 fő, népi kultúra iránt érdeklődő kisiskolás bevonásával. A program célja a helyi hagyományok feltárása és átörökítése az erre nyitott gyermekeken keresztül, érdeklődésük felkeltése, tudásuk fejlesztése, az elért tudás megosztása és népszerűsítése. A tehetséggondozó program 2015. november és 2016. június között valósult meg. A 6 órás tehetségazonosítást követően 30 óra kerámia és 30 óra mézeskalács készítés foglalkozást tartalmaz, amely keretében néprajz elméleti oktatásra és a helyi jellegzetességeket feltáró kutatómunkára is sor kerül, majd 4 órás hatásvizsgálattal zárul (tehetségdiagnosztika).

A "Cselekedj, hogy alkothass tehetségígéreteinkkel!" tehetséggondozó program magában foglal további három programot. Egy háromnapos bentlakásos, hagyományőrző besenyszögi tábort (2016. június, szállás sátrakban a múzeum udvarán). Egy kétnapos sóstói tanulmányutat 2016. áprilisában (ifjúsági szálláshelyen), témája a Sóstói Skanzen. Egy nap Néprajzi Múzeum látogatást Budapestre 2016. februárban.

A tehetséggondozó műhely keretében a gyermekek interaktív módon ismerik meg a térségre jellemző és az alapítvány által kezelt néprajzi gyűjtemény tárgyait, a múzeumot, kulturális értékeket. Foglalkozások keretében megismerkednek a tájegységre jellemző népi kismesterségek közül a fazekassággal és a mézeskalács készítéssel. A hagyományőrző táborban egész napos hagyományőrző foglalkozásokon vesznek részt. Kipróbálják a kenyérsütést, lekvárfőzést, sajtköpülést, kézi őrlést, rongyszőnyeg szövést. -Megkóstolhatják a helyben készült termékeket is. A tanulmányút és a Néprajzi Múzeum látogatás során lexikális tudásukat a régi korok eszközeiről elméleti és gyakorlati módon fejlesztik képzett foglalkozásvezetők segítségével.

A projekt lezárultával feltöltésre kerülnek az egész pályázat beszámolója és további fotó dokumentáció.