Projektek

A SZÓ ELSZÁLL, AZ ÍRÁS MEGMARAD

A Besenyszögért Alapítvány 2016-ban pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány felhívására "A szó elszáll, az írás megmarad" címmel, hogy az 1956-os forradalom és annak eseményei, hatásai Besenyszög településén témában az 1956-os történelmi események helyi vonatkozásainak emlékeit felgyűjtse.
A pályázatot támogatásra érdemesnek tartották, így lehetőség nyílt a tervezett "1956 Besenyszög" monografikus munka  elkészítésére.

A könyv szerzői és fejezetcímek:

Kulcsárné Végső Zsuzsanna: 1956 eseményei Szolnok megyében
Kiss Endréné: 1956 és a magyar rendszerváltozás
Danyi Gyuláné: Az '56-os forradalom lélektani hatása
Molnár Melinda: Családanyák a forradalomban
Bajzáthné Katona Henriett: Nagyanyáink szerepe az '56-os forradalomban
Benedekné Boros Katalin: '56 gyermekszemmel
Danyi Nikolett: Egy disszidálás története
Danyi Imréné: A vasfüggönyön túl
A könyv megkapható: BESENYSZÖGÉRT Alapítvány (Besenyszög Jászladányi út 18)

Magyar nyelvű Monográfia

Német nyelvű Monográfia