Projektek

Egységben az erő

2017.03.01

Besenyszögért Alapítvány

CIVIL SZERVEZET

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BESENYSZÖGÉRT ALAPÍTVÁNY EFOP-1.3.5-16-2016-000070 KÓDSZÁMÚ "EGYSÉGBEN AZ ERŐ - A HELYI KÖZÖSSÉG ERŐSÍTÉSE BESENYSZÖGÖN" CÍMŰ NYERTES PROJEKTJÉNEK PROJEKTINDÍTÓ SAJTÓKÖZLEMÉNYE

 

Támogatás mértéke forintban: 24 179 580 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 100%

A Besenyszögért Alapítvány az EFOP-1.3.5.-16 felhívásra benyújtott "Egységben az erő" pályázata a Széchenyi 2020 program keretein belül 24,18 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A program célja  a besenyszögi közösség fejlesztése a 14-35 éves fiatalokra és idősödő korosztályra építve. Az egyház és a civil társadalom bevonásával érve el a társadalom egészét. További cél az egyének és családok együttműködésének erősítése, önkéntes munka népszerűsítése, a jó gyakorlatok bemutatása, társadalmi kapcsolatok erősítése, közösségi szerepvállalás ösztönzése, az idősek társadalmi részvételének támogatása, közösségfejlesztés.

A projekt 2017. március 1 és 2020 március 1. között valósul meg a Besenyszögért Alapítvány szervezésében. A projekt fő megvalósítási területe Besenyszög. A projekt időtartama alatt számos, a célok elérését szolgáló rendszeres tevékenységsorozatra kerül sor. A projekt keretein belül öt alkalommal célcsoport toborzása történik, melynek célja új kisközösségek létrehozása. Az együttműködő partnerek bevonásával önképzést tartunk, ezáltal biztosítva a szervezetek helyi igényekhez való alkalmazkodását. A generációk közti együttműködést támogató események (például: "A mi kis kertünk" kialakítása, savanyúság készítés, lekvár főzés, bodzaszedés stb.) hangsúlyos szerepet játszanak a projektben. További fontos elem az önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése.

A projekt időtartama alatt folyamatos kapcsolattartás és adatszolgáltatás biztosított. Partnerség építés, helyi összefogás erősítése a közösségtervezés keretén belül történik. A lakosság számára fogadóórákon biztosítunk tájékoztatást, valamint várjuk részükről javaslataikat is egyben. A közösségi együttműködés népszerűsítése, támogatása és az önkéntesség szerepének növelése érdekében civil és önkéntes napokat szervezünk, valamint egy alkalommal szakmai platform megvalósítására kerül sor. A projekt további célja a kisközösségek önszerveződésének mélyítése, valamint a létrejött közösségek további gondozása, mentorálása.

Együttműködő partnereink: Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Besenyszögi Római Katolikus Egyházközség, Besenyszögi Idősek Otthonáért Alapítvány, Kertbarát Kör Besenyszög, Besenyszög Város Önkormányzata, Őszikék Nyugdíjasklub

További információ elérhető a besenyszogertalapitvany@gmail.com címen kérhető.

 

Projekt tevékenységek bővebben itt!

Egységben az erő _Pályázatok - Besenyszögért Alapítvány