Projektek
Besenyszögért Alapítvány - Pályázatok, "Falukutató tábor"

JELES NAPOK A SZENTEK TÁRSASÁGÁBAN

"Jeles napok a szentek társaságában" címmel nyert 4.999.180.- Forint (17.102,9 Euro) vissza nem térítendő támogatást a Besenyszögért Alapítvány a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendeletére az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtott támogatás keretében meghirdetett pályázatán. A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás keretében valósult meg, a támogatás intenzitása 100%."

A "Jeles napok a szentek társaságában" projekt közvetlen célja olyan rendezvények lebonyolítása volt, amely a néphagyomány jeles napjainak szentek életéhez kapcsolódó egyház eredetét, az év egyházi ünnepeinek a rendjét, az egyházi ünnepköröket tárgyalja, az ehhez tartozó bibliai részeket feldolgozza.  A katolikus egyház ezer éve szervező ereje a magyarságnak. Az ezer év alatt kialakult, átalakult néphagyományaink gyökere az ősi hitvilágunk beágyazódása a katolicizmusba. Ennek megértése, az egyházi ünnepek és népi tradíciók szokásvilág egybekapcsolódásának megértése, a vallási hagyományápolás a rendezvénysorozat megvalósulásának célja. A rendezvények a helyi erőforrásokra (pl. papi-, egyház- és bibliatörténeti tanácsadás) építve segítették a szentek életének, a biblia részeinek hónapokban rendbe szedett néphagyomány jeles napjainak a feldolgozását. A rendezvények helyi egyházi és világi összefogással valósultak meg, egyúttal helyi hagyományaink sajátosságára, jellegzetességeire is fókuszáltak, ezáltal átörökítés is történt. Az ismeretszerzésen-, feldolgozáson túl a közösségben végzett szabadidő hasznos eltöltése a közösségi összefogást erősítette.

Bővebb információ:
Besenyszögért Alapítvány, Molnár Melinda
Cím: 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.
Telefon: +3620 230 5650
Email: molmel65@gmail.com

Besenyszögért Alapítvány - Pályázatok, "Falukutató tábor"

Adventi készülődés (foglalkozás)

Az alma szerepe

Böjtelő hava

Gergelyjárás