Projektek

Leleményes hőseink - projekt a sportért és közösségért

Közösség bemutatása

A háromtagú csapat középiskolás. Tagjai mindnyájan idevalók. Ugyanabban az alapfokú közoktatási intézményben tanultak: a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola diákjai voltak. Az iskola tiszteli és továbbviszi a helyi hagyományokat. A fenntarthatóság szövetébe beleszőve a régi hagyományok (természetes anyagok felhasználása, kismesterségek megismerése, helyi termékkészítés, stb.) továbbéltetése, a mai életbe történő illeszthetőségeik a Besenyszögiek mindennapi tevékenységének építői.  A helyi közösségek erősítik egymást.

A közösségerősítés egyik jelentős alkalma a nyaranta megrendezett településkutató táborok, ahol a településtörténet-kutatása az egyik feladat. Ilyen kutatás alkalmával találtuk meg és kezdtük boncolni a településünk sportéletét. "Leleményes hőseink" projekt ezt az aktivitást és elhivatottságot igyekszik fenntartani. Egy hétköznapi közösség hétköznapi hőse a Besenyszögi Sport Egyesület alapítóját: Dr. Varga Ferenc körzeti orvos. Nevéhez kapcsolódik a ma is fennálló besenyszögi aktív, széles korosztályt átfogó sportélete.

Bemutatás 

Dr. Varga Ferenc újszegedi általános iskolai tanulmányai alatt kézilabdázott, majd a középiskolai évek alatt atletizált is. Dobószámokban indult és Csongrád megye gerelyhajító bajnoka lett. Később az UTC-ben focizott csatárként, s ez alatt az évek alatt alakult ki a sport iránti szeretete. 1963-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. Még ebben az évben kinevezték központi gyakornoknak a Szolnok Megyei Kórház I. Belosztályára és a KÖJÁL laborjának vezetője lett. 1963 decemberében megpályázta Besenyszög II. számú körzet orvosi állását, ahová január elsejével kinevezték. Nemcsak orvosi tudását hozta Besenyszögre, hanem a futball szeretetét is. Az elmaradott faluban nagy teret kaptak a fiatal orvos törekvései.

Besenyszögi munkássága

Besenyszögön nem volt szervezett sportélet. Dr. Varga Ferenc 1964-ben barátokat keresett, akikkel próbálta megszerettetni a labdarúgást, és megéreztetni a győzelem mámorító örömét. Soha nem adta fel, és nagyon szeretett győzni. Elhatározta, hogy Besenyszögnek kell egy csapat, s ennek hatására jó hangulatú fiúk álltak össze csapattá. A falu közepén egy libalegelőből alakítottak ki fásított, körbekerített focipályát, majd öltözőt tervezett és épített társadalmi munkában, majd a pálya mellé felépítették a kézilabda-játékteret is. Az öltöző építésekor "Varga-doki" együtt ásott, betonozott, lapátolt a focistákkal. Ha pénzre volt szükségük, a TSZ-ben dolgoztak építési támogatásért cserébe.

Az általa alapított sportegyesületnek akkoriban 110 tagja volt. Dr. Varga Ferenc 8 évig nevelte eredményessé a csapatot az építkezések, fejlesztések és az orvosi feladatai ellátása mellett. Nemsokára a megyei II. osztályban kergették a labdát. Az edző a falusi foci nagy sikerére alapozva megalakította a kézilabda csapatot is, ami később edzőhiány miatt feloszlott. Dr. Varga Ferenc sportedzői képesítést szerzett. 1971-ben megkapta a Testnevelés és Sport Kiváló dolgozója kitüntetést. Dr. Varga Ferenc a 30km-es körzetben látta el orvosi tevékenységét, gyalog, kerékpárral majd lóháton járt a betegeihez időtől függetlenül.

Nevéhez fűződik még a Besenyszög környéki tanyai rendelők létrehozása is. Besenyszögön a IV. Falukutató Tábor egyik témája a régi besenyszögi futball volt, melyre Dr. Varga Ferencet is meghívtuk, így a gyerekek közelebbről is megismerhették és játszhattak közösen az egykori edzővel és az alapító régi focistákkal. 2009. június 20-án átadták a „Besenyszög Község Díszpolgára” címet a falu volt orvosának, Dr. Varga Ferencnek. 1963-ban megszerzett orvosi diplomájáért 2013. november 13-án a félévszázados jubileum alkalmából a Szegedi Tudományegyetem aranyoklevelet adományozott neki. 2013. december 13-án a Csongrád Megyei Közgyűlés bíráló bizottsága javaslata alapján Csongrád Megyéért Emlékéremmel tüntették ki. Dr Varga Ferenc orvosi áthelyezése után olyan szervezett sportéletet hagyott Besenyszögre, amely a mai napig él.

Leleményes hőseink - Terv bemutatása

Besenyszög városában 1964 óta létezik sportegyesület. A sportpálya játéktér területe minőségileg alkalmas válogatott mérkőzések játékára. Az elégtelen anyagi helyzet és a elavult környezet ellenére is a megalapítás óta töretlen a Besenyszögiekben a lelkesedés a sportok (futball, röplabda, kézilabda, evezés, íjászat, lovaglás) iránt. Szeretnek a sportközösségekbe járni, mert miközben közösségben építik a csapatszellemet, erősítik a közösséghez való összetartozást, minden megmérettetésen a sport iránti szeretet hajtja őket, s viszi a jobb eredmény felé.

A sport tevékenység fejlődésének érdekében hasznos lenne az általános iskola tornatermének felújítása vagy egy új sportcsarnok építése, így modernebb módon, megfelelő körülmények között történhetne a fiatal sportolók nevelése, rendezettebb környezetben fejlődhetnének,. Ezáltal megalapozódik az  egészséges életmód igénye, sportszeretetre is. Egy új sportcsarnok újabb lendületet adna a település közösségeinek az aktív sport művelésére A körülöttünk élők ösztönzésére lehetőséget adna egy Jótékonyság Sportbál, a média bevonása és nyílt sportedzések megtekinthetősége, mellyel ösztönözni tudnánk akár több generációt is.

A sportegyesület futball szakosztálya keretein belül elindítanánk vegyes korcsoportos, ún. "generációs focit", ahol együtt érezhetnék jól magukat a különböző korosztályok, és a családok közösen kapcsolódhatnának ki a mérkőzések alatt. Egyedi módon: nagyapa-fia-unokája egy csapatban, akár edzések alkalmával is. A csapattagok családtagjai hasznosan töltenék szabadidejüket. Létrejönne egy új, közösségfejlesztési koncepció, ami a generációk közötti kötődést erősíti.

A "Leleményes hőseink" kezdeményezés célja

Kezdeményezésünk célja, hogy Besenyszög aktív közösségi életébe a hagyományaink ápolásába új színt vigyünk. Olyan színt, ami egy híd is, és amely a futball szeretetén túl a generációk között kapcsolat erősítését is szolgálja. Hely és alkalom, ahol egyszerre érezheti jól magát gyerek és felnőtt, férfi és nő, idős és fiatal. A "Leleményes hőseink" célja közé tartozik az is, hogy fiatal gyermekeink sportkultúrája fejlődjön, miközben a "nagy öregektől" közvetlen tanulási alkalmak nyílnak.

Hogy a "Leleményes hőseink" elérje a célját megkerestük a Besenyszögi Sport Egyesület vezetőit, szponzorait. Egyeztetésünk szerint a futball szakosztályon belül többgenerációs futballcsapatot is alakítanánk. Az időnkénti-rendszeres edzések mellett a megmérettetésnek is fontos szerepe van. Elemeztünk egy városbeli közösségi rendezvényt és megnéztük melyek az olyan keresett programok, mely rendezvényeken szívesen vesznek részt az emberek, és amelyekre máskor nincs lehetőség.

Ez volt a kiindulási pont. Elemzésünkből kiderült, hogy Besenyszögön szívesen sportolnak az emberek és tehetségük is van hozzá. A következő lépés Dr. Varga Ferenc felkeresése volt, aki elmondta, hogyan szervezte, mozgósította annak idején, 50 évvel ezelőtt Besenyszögöt. A mozgósítás akkor olyan sikeres volt, hogy mai napig hatással van a besenyszögi emberek/családok életére. Minden évben,városnapkor megrendezik az "öregfiúk" mérkőzést, ahol a csapatokat a "futballőseink" alkotják.. Megünneplik az évfordulókat. A sportegyesület alapításának 25. évfordulóján Besenyszög vendége volt Buzánszki Jenő, városnapkor megrendezik az "öregfiúk" mérkőzést, ahol a csapatokat a "futballőseink" alkotják. Megkerestük a Besenyszögi Sport Egyesület vezetőségét és a település közösségi megmozdulásainak szervezőit. Megbeszélést tartottunk elképzelésünkről, a generációs futballmérkőzésről: nagyapa-fiú-unoka egy csapatban. Az ötletet díjazták: első generációs futballmérkőzés ideje 2015. Besenyszög-Majális rendezvénye. A mérkőzés szabályainak lefektetése elkezdődött, mi pedig elkezdtük a szponzorok keresését és az egykori futballisták összegyűjtését.

DR. VARGA FERENC

  • 1964-től Besenyszög körzeti orvosa (egy évvel diploma szerzése után, melyet a Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvosi karán szerzett meg).
  • Az ő tevékenységének köszönhetően jött létre községünkben a BSE (Besenyszögi Sport Egyesület).
  • A doktori hivatása mellett, nagy szenvedéllyel űzte a futballt, ennek volt köszönhető az is, hogy összegyűjtötte a foci iránt érdeklődő embereket
  • Sport tevékenységei mellet maradéktalanul eleget tett orvosi kötelezettségeinek is, ezt a mellékelt 1971-es dokumentum is alátámasztja.
  • Nevéhez kötődik Besenyszögön többek közt a futball pálya kialakítása a település központjában, és e mellé sportöltözők megépítése.
  • Csapattársakkal együtt munkálkodnak az építkezésen.
  • 2013. november 15-én a SZTE-től aranyoklevelet kapott.
  • Megkapta a Csongrád Megyéért emlékérmet.
  • Besenyszög díszpolgárává avatták 2009.07.09-én.