Projektek
Kultúra-túra _Pályázatok - Besenyszögért Alapítvány

MINDEN SZÍN ALATT…

„Minden SZÍN alatt…” címmel nyert 11.811.439.- Forint (€ 40408,61) vissza nem térítendő támogatást a Besenyszögért Alapítvány a  vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendeletére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtott támogatás keretében meghirdetett pályázaton. A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás keretében valósult meg, a támogatás intenzitása 100%.

A "Minden szín alatt" projekt célja olyan közösségépítésre is alkalmas tér (szín) kialakítása volt, amely alkalmas a hagyományok megőrzésére és átörökítésére azáltal, hogy bemutatja a paraszti gazdálkodás, a háztáji gazdálkodás, valamint a községben élő vagy a közelmúltban még gyakorlatban működő népi kismesterségek eszközeit. A komplex fejlesztés keretében az szín építése mellett információs tablók is kihelyezésre kerültek, a községet bemutató marketing kiadvány létrehozására és átadó rendezvény lebonyolítására is sor került, ahol az általános iskolás korosztály „Ki-mit-tud” keretében adhatott számot a néprajzi-, kulturális értékekkel kapcsolatos tudásáról.

A projekt az alábbi tevékenységeket foglalta magában:

Szín építése

A projekt legfontosabb eleme egy kb. 120 m2 alapterületű szín építése volt, amely a háztáji gazdálkodást, népi kismesterségeket, a paraszti kultúra és a térségre jellemző 19-20. századi értékeit  bemutató közösségi térként funkcionál. A szín alatt többféle tevékenységet bemutató tárgygyűjtemény került kihelyezésre több témakörben. A kiállítandó eszközök a Besenyszögért Alapítvány kezelésében állnak.

Információs tablók készítése

A kiállított eszközökről információs tablók nyújtanak információt. A projektben 6 db nagyméretű (kb. 75 cm x 105 cm) információs tabló készült az alábbi témakörökben:

1. Kenderfeldolgozás, eszközei, munkafolyamat

2. Répaföld-művelés (takarmányrépa -répacsík-előállítás, cukorrépa) répaföldek művelése, eszközei

3. Szemnyerés: kézicséplés (gabona, napraforgó) cséphadaró-használat, kukoricadarálás

4. A kötélverő munkája

5. A tímár-, szíjgyártó munkája

6. A kerék (állati vontatású eszközök mechanikája, működése, az eszközgyártás és részmunkafolyamatai

"Minden szín alatt" - Marketing kiadvány

A bemutatótér építése mellett helytörténeti kutatásokra is sor került tíz témakörben (néprajz, paraszti kultúra, történelem, környezet, stb.). A kiadvány a települést és annak hagyományait, néprajzi, történeti, természeti értékeit is népszerűsíti és 1.000 példányban kerül nyomtatásra a kötelező logók és arculati elemek feltüntetésével.

Átadó rendezvény

A szín, az információs tablók és a marketing kiadvány elkészülte után 2014. október 10-én került sor egy ünnepélyes átadó rendezvény lebonyolítására. A rendezvény keretében az általános iskolás korosztály számára „Ki-mit-tud”-ot rendeztünk.  A gyerekek itt számot adhattak a népi kultúrával, paraszti-, háztáji gazdálkodással kapcsolatos ismereteikről, miközben helyi fellépők szórakoztatták a résztvevőket olyan bemutatókkal és foglalkozásokkal, mint tímár- és szíjgyártás, kukorica-csutka baba készítés és egy tárlatvezetésen is részt vehettek a látogatók, ahol az állati vontatású eszközök kerültek bemutatásra.

Bővebb információ:
Besenyszögért Alapítvány, Molnár Melinda
Cím: 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.
Telefon: +36 20 230 5650
E-mail: molmel65@gmail.com