Projektek

2017.03.01.

Besenyszögért Alapítvány

RE-GENE-RÁ(LT)CIÓ - SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BESENYSZÖGÉRT ALAPÍTVÁNY EFOP-11.2.1-15-2016-00337 KÓDSZÁMÚ "RE-GENE-RÁ(LT)CIÓ" CÍMŰ NYERTES PROJEKTJÉNEK PROJEKTINDÍTÓ SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Támogatás mértéke forintban: 39.965.480.-Ft

Támogatás mértéke százalékban: 100 %

A Besenyszögért Alapítvány az EFOP-1.2.1-15 felhívásra benyújtott pályázat a Széchenyi 2020 program keretein belül 39,97 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A "Re-Gene-Rá(LT)ció" program célja a család egészének és az egyes korcsoportoknak (pl. kamaszok, fiatal szülők, nyugdíjasok) lehetőség nyújtása az együttlétre, a szabadidő hasznos eltöltésére, közösségi szabadidős szokások kialakítására, generációk közötti együttműködésre. A családok és a településen működő szervezetek, intézmények összefogásának támogatása, a közösségek hosszú távú, önsegítő formában történő fennmaradásának segítése.

A "Re-Gene-Rá(LT)ció" projekt 2017. március 1. és 2019. március 1. között valósul meg a Besenyszögért Alapítvány szervezésében. A projekt fő megvalósítási helye Besenyszög. A projekt időtartama alatt számos, a célok elérését szolgáló rendszeres tevékenységsorozatra kerül sor.

A Re-Gene-Rá(LT)ció programjai az alábbi témákat érintik:

  • A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, workshopok, tréningek
  • Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások
  • Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok
  • Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadások, csoportfoglalkozások, tréningek

Együttműködő partnereink:

Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti iskola, Besenyszög Város Önkormányzata, Besenyszögi Római Katolikus Egyházközség, Eszterlánc Óvoda, Nagycsaládosok Országos Egyesülete Besenyszögi Kaptár Csoport, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja, Őszikék Nyugdíjasklub, Besenyszögi Sportegyesület, Védőnői Szolgálat, Gondozási Központ Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat

További információ: besenyszogertalapitvany@gmail.com

 

Projekttevékenységek bővebben itt!

Egységben az erő _Pályázatok - Besenyszögért Alapítvány