Ulrich Zwingli

Született Wildhausban1484január 1., meghalt Kappelben1531október 11.

Svájci reformátor.

A református egyház egyik alapítója.

 

 

 

Ulrich Zwingli Wildhausban, a toggenburgi grófság egyik hegyi községében született. Édesapja bíró volt.

Ulrich Zwingli Bernben és később Bécsben végezte humanisztikus tanulmányait, mely után a a bázeli egyetemen teológiát tanult.

Teológiai tanulmányait befejezvén lelkészi munkát látott el, miközben hadjáratokban is részt vett tábori lelkészként. A szolgálatáért a pápa jutalomban részesítette.

Sokat foglalkozott az Újszövetséggel. Meggyőződéssé vált benne, hogy a működő egyház tana nincs összhangban a Bibliával.

Ezt alátámasztotta a Maria-Einsiedeln-i szolgálata, amely búcsújáró hely volt, s, ahol megtapasztalhatta, hogy a hitbuzgó zarándokok babonás tisztelettel vannak a szentképek iránt. Rájött a katolikus egyház képmutatásra is: bűnbocsátó leveleket pénzért árultak.

Zürichben vallási reformátorrá vált

A katolikus egyház képmutatásával szembeszálló Zwinglit a zürichiek meghívták főtemplomuk lelkészéül, aki beköszöntő beszédében kijelentette, hogy ő a szentírást fogja prédikálni. Úgy is cselekedett.

Rövid idő leforgása alatt a reformáció ügye nemcsak Zürichben, hanem a német ajkú kantonokban is, és Bernben is nagy lendületet vett. Vallási reformokkal együtt a politikai téren is reformmozgalmat indított Ulrich Zwingli. például, rosszallóan ált ahhoz a dologhoz, hogy a svájciak jó pénzért zsoldosnak álltak idegen fejedelmekhez, és, ha a helyzet úgy hozta, saját népüket is gyilkolták.

Nem értett egyet a papi nőtlenséggel, ennek eltörlését kérte.

Zwingli fő műve: Kommentár az igaz és hamis hitről, amellyel megteremtette az általa indított reformáció alapját.

Zwingli tanaiban megegyezett a reformátorokéval, de voltak pontok, ami különböző volt.

Csatatéren halt meg.

 

 

Szóljon hozzá!